Про інтегрований курс «Я досліджую світ»

Інтегрований курс «Я досліджую світ» повністю реалізує зміст освітніх
галузей Стандарту початкової освіти: «Громадянської, соціальної і
здоров’язбережувальної», «Природничої» — із залученням змісту інших
галузей: «Технологічної», «Мовно-літературної», «Математичної»,
«Мистецької». Він має на меті розширити елементарні знання учнів про
предмети і явища природи та соціуму; розкрити в доступній формі зв’язки між
неживою і живою природою та впливом людини на природу; виховувати любов
до Батьківщини; формувати вміння аналізувати, оцінювати, систематизувати,
узагальнювати об’єкти та явища, визначати закономірність зв’язків між ними;
виробляти практичні уміння і навички.

Про інтегрований курс Я досліджую світ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *